Složení Akademického senátu

Předseda akademického senátu: Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. - předseda AS
Akademická komora:

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. - místopředsedkyně AS za AK
RNDr. Jana Hrubá, Ph.D. - tajemnice AS
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Ing. Petr Gurný, Ph.D.
Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.

Studentská komora:

Bc. Ondřej Herman, místopředseda AS za SK
Ing. Adéla Špačková
Ing. Filip Lessl
Ing. Petr Lůžek
Petr Poloch

Složení odborných komisí

Ekonomická komise:

Ing. Petr Gurný, Ph.D.
Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Ing. Filip Lessl
Petr Poloch

Legislativní komise:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Bc. Ondřej Herman

Pedagogická komise:

doc. Ing. Václav Friedrich,Ph.D.
Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Ing. Adéla Špačková
Ing. Petr Lůžek


© 2018 VŠB-TU Ostrava