Akademický senát Ekonomické fakulty, VŠB TU OStrava

Předseda akademického senátu

Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.

Složení odborných komisí