Složení Akademického senátu

Předseda akademického senátu: Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. - předseda AS
Akademická komora:

Ing. Kateřina Kashi - místopředsedkyně AS za AK
Ing. Jitka Baňařová, Ph.D. - tajemnice AS
Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Ing. Petr Gurný, Ph.D.
RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Ing. Hana Janáčková, Ph.D.

Studentská komora:

Ondřej Herman, místopředseda AS za SK
Ing. Adéla Špačková
Ing. Filip Lessl
Ing. Petr Lůžek
Petr Poloch

Složení odborných komisí

Ekonomická komise:

Ing. Petr Gurný, Ph.D.
Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Ing. Filip Lessl
Petr Poloch

Legislativní komise:

Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Ing. Kateřina Kashi
Ondřej Herman

Pedagogická komise:

Ing. Václav Friedrich,Ph.D.
Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Ing. Adéla Špačková
Ing. Petr Lůžek


© 2018 VŠB-TU Ostrava