Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř výpočetní techniky vznikla jako účelové zařízení ekonomické fakulty k 1. 10. 1991, jejím hlavním úkolem se stala péče o veškerou instalovanou výpočetní a audiovizuální techniku na fakultě po stránce hardware, software a školicích aktivit. Dne 2.4.2007 byla Laboratoř výpočetní techniky přejmenována na Laboratoř informačních technologií. 

K dnešnímu dni má LIT ve správě více jak 1500 kusů techniky. Dvě třetiny této techniky tvoří vybaveni 53 fakultních učeben z toho je 12 počítačových učeben. 

Dále LIT zajišťuje

  • Nákupy technického i programového vybavení na fakultě,
  • průběžné řešení úkolů s cílem udržet v dokonale funkčním provozu fakultní počítačovou síť, zejména instalace serverů a ostatních koncových zařízení včetně údržby (servis, reklamace, opravy, posouzení tech. stavu, revize i kontroly),
  • správu uživatelských účtů, emailů a skupin, vybraných osob, hesel, hostovských přístupů k WiFi, správy Active Directory fakulty,
  • technickou podporu uživatelů (studentů, pedagogů i ostatních zaměstnanců fakulty),
  • podílí se na správě fakultních i celoškolských informačních systémů (WWW stránek EKF, LMS, Rozvrh hodin).