Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř výpočetní techniky vznikla jako účelové zařízení ekonomické fakulty k 1. 10. 1991, jejím hlavním úkolem se stala péče o veškerou instalovanou výpočetní techniku na fakultě po stránce hardware, software, školicích aktivit, vývojových prací, komunikace s vnějším prostředím a dalších činností. Ihned po vzniku LVT započaly práce související s budováním heterogenní fakultní počítačové sítě a jejím napojením do rámce globálních počítačových sítí. K dnešnímu dni je součástí fakultní sítě více než 300 pracovních stanic - z nich je zhruba polovina umístěna na desíti počítačových učebnách, 11 serverů pracujících pod operačním systémem Novell NetWare s podporou globálních adresářových služeb podle doporučení X.500, 1 centrální počítač pracující pod operačním systémem AIX, WindowsNT servery. Celá síť je napojena vysokorychlostním směrovým rádiovým spojením na počítačovou síť VŠB-TU v areálu Poruba a rovněž do rámce národní sítě CESNET a mezinárodní počítačové sítě Internet.

Dne 2.4.2007 byla Laboratoř výpočetní techniky přejmenována na Laboratoř informačních technologií. 

Vybavenost fakulty

V péči Laboratoře se nachází značné množství HW i SW, kterými je podporována výuka na fakultě. Lze je rozdělit na tři kategorie.

Auly

Přednášková činnost na fakultě je podporována:

 • 27? přednáškovými aulami (možná rozčlenit ještě podle velikosti?)
 • projektory (super, skvele vykonné...?), platna (rozmery?)
 • audiosystémy, vizualizery...?
Učebny

Součástí fakultní sítě je:

 • 300+ moderních pracovních stanic značky Lenovo ThinkPad s širokoúhlými 24“ monitory, umístěných na 12 počítačových učebnách (2 volně přístupné pro studenty VŠB-TU Ostrava).
 • Dále se můžeme pyšnit autorizací Apple Certified Training Centre for Education, s tím souvisí učebna vybavená 27 výkonnými stanicemi iMac, dotykovým prezentačním monitorem o úhlopříčce 65“ a 10 kusy iPadů s retina displejem.
 • Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou – projektory s vysokým rozlišením, zvukovou aparaturou a elektronickými vizualizéry.
Servery

Naši zaměstnanci v rámci počítačové sítě využívají vlastní serverovou infrastrukturu fakulty:

 • 250+ pracovních stanic pedagogů s OS Windows 10
 • 15 fyzických serverů OS Windows 2012 – Windows 2019
  • 2 Hyper-V clustery
  • 5 diskových polí
 • 40 virtuálních serverů s OS Windows 2008 – Windows 2019
  • podpora souborových služeb,
  • webových služeb,
  • aplikační,
  • terminálové
 • 30+ multifunkčních tiskáren Ricoh Afficio
 • 200+ tiskáren síťových a kancelářských
 • 39 pracovních pedagogických stanic pro auly a učebny

Zaměření

 • počítačové sítě - zejména problematika adresářových služeb, internetworking,
 • síťové a víceuživatelské operační systémy,
 • Novell NetWare, WindowsNT, UNIX, jejich správa,
 • objektově orientované programovací jazyky - C++, Java, programovací techniky v prostředí MS Windows a X Windows,
 • paralelní programování a Petriho sítě,
 • informační systém SAP - jeho aplikace do výuky.

Služby

 • instalace hardwarových komponent počítačových sítí,
 • instalace aplikačního a systémového software,
 • lektorská činnost ve výše uvedených oblastech,
 • správa počítačových učeben po stránce hardware a software,
 • tvorba aplikačního software.