Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra managementu garantuje navazující magisterský studijní program Ekonomika a management a v rámci programu specializaci Management, která je vyučována v prezenční i kombinované formě.

Katedra garantuje předměty se zaměřením na management a lidské zdroje na všech stupních vysokoškolského studia (bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském). Ve výuce managementu je preferován široký základ znalostí a dovedností. Vyučované předměty se týkají strategického managementu, řízení výroby, krizového řízení a dalších manažerských disciplín, ale také marketingu, práva, finančního řízení. Výuka katedry zasahuje do všech oborů studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Bakalářské studium

Za největšími světovými značkami stojí na první pohled jen působivý příběh. To, co je ale opravdu vyneslo až na vrchol, jsou dokonalé procesy, pochopení podnikové ekonomiky a vynikající kvalita. Naučte se o nich stejně jako o celkovém fungování podniku více i vy, a to díky specializaci Podniková ekonomika.

Během bakalářského programu se dozvíte, jak založit a rozvíjet různé typy společností, pochopíte, jak organizovat jejich logistiku, řídit zaměstnance nebo jak správně investovat. Kromě toho proniknete do tajů marketingových výzkumů a seznámíte se s dnes tak potřebným projektovým managementem.

Navazující magisterské studium

„Bez lásky a nadšení se podnikat nedá,“ tvrdí český ekonom Tomáš Sedláček. Vedle toho ale k vybudování nebo vedení úspěšného podniku potřebujete i spoustu praktických znalostí. Díky specializaci Podniková ekonomika získáte pokročilé poznatky o ekonomice a řízení podniku, naučíte se orientovat v podnikatelských trendech a zjistíte, jak vybudovat systém řízení podniku.

Při studiu vás podpoříme v uplatňování logického a kritického myšlení při řešení reálných projektů. Naučíme vás diagnostikovat podnikové problémy i orientovat se v ekonomickém poradenství. Seznámíte se s prostředím startupů. Svá manažerská rozhodnutí si budete moci odzkoušet prostřednictvím simulačních her. Zkušenosti pak navíc můžete rozvíjet i na odborné praxi v zahraniční společnosti nebo do zahraničí rovnou vycestovat za studiem na vybrané univerzitě.