Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra managementu vychází z dlouhodobé tradice pěstování managementu jako svébytné disciplíny na Ekonomické fakultě. Byla ustavena v září 1993. V současné době zajišťuje výuku a vědecko-výzkumnou činnost v oblastech souvisejících s managementem, lidskými zdroji, podnikatelskou etikou, organizačním chováním a rozvojem kariéry.

Katedra má pět oblastí působnosti:

  • výuka v bakalářském a navazujícím magisterském studiu,
  • výuka v prezenční i kombinované formě studia,
  • doktorské studium,
  • MBA programy,
  • výzkumná a poradenská činnost.