Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra managementu spolupracuje s řadou významných podniků a institucí. Jedná se např. o Liberty Ostrava, Kofolu Československo, Basketbalový klub NH Ostrava, Benestante, a.s., Euroguidance, Moravskoslezské drátovny, a.s., ŽDB Group, a.s., Renomii, a.s., Charitu Český Těšín aj. Kontaktní osobou odpovědnou za spolupráci je Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.

K partnerům katedry patří zahraniční vysokoškolské vzdělávací instituce, jako např.Liverpool John Moores University (Velká Británie), University of Huddersfield (Velká Británie), Hedmark University (Norsko), Reykjavik University (Island), University of Primorska (Slovinsko) aj.

Oblasti spolupráce

Školy a veřejnost

 • Kurzy celoživotního vzdělávání: Manažerské dovednosti, Začínáme podnikat.

Věda, výzkum a praxe

 • Analýzy a navržení nových či úprava stávajících personálních procesů.
 • Analýzy a úpravy stávajících kompetenčních modelů pro různé pracovní pozice, vytvoření nových.
 • Strategické analýzy a vypracování strategického plánu.
 • Analýzy podnikového vzdělávání z hlediska rozvoje intelektuálního kapitálu, úrovně firmy a kvality produktu.
 • Analýzy firemní kultury a hodnot, společenské odpovědnosti firem.
 • Podnikový management (metody, techniky, scénáře vývoje vč. vývoje krizového ohrožení).
 • Podnikové vzdělávání z hlediska rozvoje intelektuálního kapitálu, úrovně firmy a kvality produktu.
 • Přednášky/školení z oblasti společenského protokolu: kontaktní etiketa, nekontaktní etiketa-pravidla elektronické komunikace, pravidla odívání a společenského styku, pravidla stolování a nenucené společenské konverzace.
 • Přednášky/školení z oblasti etiky: pracovní etika, firemní kultura a hodnoty, společenská odpovědnost firem.
 • Přednášky/školení z oblasti řízení lidských zdrojů.

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

Vedoucí katedry
petra.horvathova@vsb.cz
+420 597 322 442

Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.

kontaktní osoba pro vnější vztahy
lucja.matusikova@vsb.cz
+420 597 322 212