Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Posuzovací proces je zahájen pouze u článků, které jsou editory časopisu vyhodnoceny jako zapadající do edičního záměru časopisu a zároveň splňují formální náležitosti. Ke každému článku, který vyhovuje záměru časopisu a splňuje potřebné náležitosti, jsou vypracovány minimálně dva oboustranně anonymní posudky.

Posuzovací proces je oboustranně důvěrný, časopis za žádných okolností neodhaluje autorům identitu lektorů ani lektorům identitu autorů. Od lektorů se zároveň požaduje, aby informace zjištěné při studiu posuzovaného článku považovali za přísně důvěrné.

Posudek obsahuje 13 kritérií, prostor pro doplňující komentář a doporučení lektora. Pro každé z kritérií je třeba využít jak bodové hodnocení na stupnici 0 až 5 (0 nedostatečný, 5 vynikající), tak slovní hodnocení. Slovní hodnocení by mělo být v souladu s přidělenými body, jeho doporučený rozsah je 2-5 vět.

Pro obsáhlejší komentáře a doporučení je možné využít sekci Doplňující komentář. Tento komentář by spolu s odůvodněním bodového hodnocení měl dát autorovi na srozuměnou, v jakých bodech, případně i jakým způsobem, lze článek vylepšit. Editorům by zároveň mělo být zřejmé, proč lektor článek hodnotí právě takto.

Následně je lektor požádán o učinění celkového hodnocení – navržení článku k publikaci, úpravám či zamítnutí.

Autor bude seznámen pouze s celkovým hodnocením editorů a komentáři lektorů, nikoliv bodovým hodnocením.

Lektor má zároveň možnost přidat na samý závěr posudku důvěrný komentář, vyhrazený toliko pro editory časopisu. Autor článku s ním tedy není seznámen.