Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíl odborného semináře

Pokračování v odborném dialogu s podnikovou praxí a výměna zkušeností se zaváděním digitálních nástrojů do podnikových procesů.

Termín konání

Čtvrtek 28. listopadu 2019

Místo konání

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.,
budova VIVA,
Technologická 376/5,
Ostrava – Pustkovec,
Konferenční sál

Garanti odborného semináře

  • Doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. - vedoucí katedry podnikohospodářské EKF, VŠB-TUO
  • Ing. Filip Štroch – jednatel společnosti FISTRO digital s. r. o.
  • Ing. Martin Jurek – Project Developer MSIC Ostrava, a. s.

Termín registrace

Do 24. 11. 2019

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 700 Kč. Cena zahrnuje oběd, občerstvení a ostatní náklady na uspořádání semináře. Účastnický poplatek je třeba uhradit bankovním převodem.

Bankovní spojení

Adresa: Nadační fond Karla Engliše, se sídlem Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava 1
Název banky: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 83239761/0100
Variabilní symbol: jako variabilní symbol uveďte své příjmení, jinak nebude možné Vaši platbu prokázat.
Specifický symbol: 152

Termín úhrady účastnického poplatku

Do 26. 11. 2019

Organizační tým