Dále nabízíme...

Aktuálně

Držíme ti místo

Informace o fakultě, studijních programech, oborech a přijímacím řízení na novém webovém portále pro uchazeče o studium.

Informace k přijímacímu řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2015/2016.

Informace k přijímacímu řízení do doktorského studia v akademickém roce 2015/2016.

Ekonomická fakulta na Facebooku

Staňte se fanoušky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a mějte informace o dění na fakultě z první ruky.

Právě vychází další číslo časopisu ER-CEREI - první číslo v roce 2015 (ročník 18). Toto číslo je sestaveno z pěti článků zaměřených na studium rozličných ekonomických problémů.

Infoservis


© 2015 VŠB-TU Ostrava