Dále nabízíme...

Aktuálně

SGS Workshop

Prezentace průběžných výsledků projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže (SGS) na Ekonomické fakultě v roce 2015.

Výsledky přijímacího řízení do bakalářských programů
Harmonogram zápisu pro 1. ročníky bc. studia

Držíme ti místo

Informace o fakultě, studijních programech, oborech a přijímacím řízení na novém webovém portále pro uchazeče o studium.

2. kolo přijímacího řízení k doktorskému studiu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v akademickém roce 2015/2016.

Ekonomická fakulta na Facebooku

Staňte se fanoušky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a mějte informace o dění na fakultě z první ruky.

Právě vychází další číslo časopisu ER-CEREI - první číslo v roce 2015 (ročník 18). Toto číslo je sestaveno z pěti článků zaměřených na studium rozličných ekonomických problémů.

Infoservis

21.7.2015 | Do 1. ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
8.10.2015 - 9.10.2015, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, budova E | 18. ročník mezinárodní konference
celý infoservis ...

© 2015 VŠB-TU Ostrava