Dále nabízíme...

Aktuálně

Držíme ti místo

Informace o fakultě, studijních programech, oborech a přijímacím řízení na novém webovém portále pro uchazeče o studium.

Informace k přijímacímu řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2015/2016.

2. kolo přijímacího řízení k doktorskému studiu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v akademickém roce 2015/2016.

Ekonomická fakulta na Facebooku

Staňte se fanoušky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a mějte informace o dění na fakultě z první ruky.

Právě vychází další číslo časopisu ER-CEREI - první číslo v roce 2015 (ročník 18). Toto číslo je sestaveno z pěti článků zaměřených na studium rozličných ekonomických problémů.

Infoservis

13.5.2015 | Cena děkanky za odborné knihy (monografie), cena děkanky za článek
4.6.2015 - 6.6.2015, Ostrava | Faculty of Economics hosts International Conference DEA in Economics and Finance Conference 2015.
celý infoservis ...

© 2015 VŠB-TU Ostrava