Dále nabízíme...

Aktuálně

Slavnostní imatrikulace

pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2014/2015 se koná ve čtvrtek 18. září 2014

SLAVNOSTNÍ PROMOCE

v akademickém roce  2013/2014 se konají dne 19 .9. 2014 v Nové Aule VŠB – TU Ostrava.

Prezentace průběžných výsledků projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže (SGS) na Ekonomické fakultě v roce 2014.

Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia.

Zahrnuje informace nezbytné pro studium, účast studentů je žádoucí.

První promoce studentů z Číny

Osm čínských studentů ukončilo v letošním akademickém roce magisterské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. V současnosti studuje na naší univerzitě více než 1.400 zahraničních studentů.

Ekonomická fakulta na Facebooku

Staňte se fanoušky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a mějte informace o dění na fakultě z první ruky.

Infoservis

08.09.2014 | Zápisy do 1. ročníků bakalářských studijních programů a
zápisy do 1. ročníků navazujícího magisterského studia
celý infoservis ...

© 2014 VŠB-TU Ostrava