Dále nabízíme...

Aktuálně

Přihlášky do bakalářských studijních programů a magisterských navazujících oborů do 20. 5. 2016.

Podpora talentovaných studentů

Výběrové řízení pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia v prezenční formě

Informace k přijímacímu řízení k doktorskému studiu.

Informace o fakultě, studijních programech, oborech a přijímacím řízení na novém webovém portále pro uchazeče o studium.

Ekonomická fakulta na Facebooku

Staňte se fanoušky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a mějte informace o dění na fakultě z první ruky.

Infoservis

14.4.2016 | Hodnocení bylo provedeno zejména podle následujících kritérií: náročnost zpracování, náročnost recenzního řízení, renomé nakladatelství, množství výtisků, citace v renomovaných publikacích, impakt faktor časopisu.
4.2.2016 | Timetable for Incoming Students.
celý infoservis ...

© 2016 VŠB-TU Ostrava