Možnosti vzdělání

Možnosti dalšího vzdělávání
Fakulta každoročně nabízí studium MBA, otevírá Univerzitu třetího věku a nabízí kurzy celoživotního vzdělávání.

Fakultní konference
Každým rokem pořádá fakulta více než desítku konferencí a workshopů, vydává tři odborné časopisy a studentský časopis Sokolská 33.

Aktuálně

2. kolo přijímacího řízení

Děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TUO vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

pro akademický rok 2014/15.

Možnost dosáhnout nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělání, účastnit se vědeckých projektů, působit v zahraničních vědeckých týmech, získat zajímavé budoucí profesní uplatnění.

První promoce studentů z Číny

Osm čínských studentů ukončilo v letošním akademickém roce magisterské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. V současnosti studuje na naší univerzitě více než 1.400 zahraničních studentů.

Sraz absolventů VŠB-TUO

Vážení absolventi, zveme Vás na 1. SRAZ ABSOLVENTŮ VŠB-TUO za 165 let historie univerzity. Zúčastněte se této výjimečné události, zaregistrujte se
a sledujte vše na webu http://srazabsolventu.vsb.cz. Těšíme se na Vás!

Právě vychází další číslo časopisu ER-CEREI - druhé číslo v roce 2014 (ročník 17).
Toto číslo bylo sestaveno ze čtyř anglicky psaných článků, jejichž autoři přináší nové poznatky z původního výzkumu a vystihují jednotlivé oblasti zájmu časopisu.

Ekonomická fakulta na Facebooku

Staňte se fanoušky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a mějte informace o dění na fakultě z první ruky.

Dvousemestrální distanční studium všeobecného práva včetně základů ekonomie, psychologie a sociologie. Rozšiřte své vědomosti budou Vaší konkurenční výhodou na trhu práce.

Univerzita 3. věku

Je Vám 55 let a více a máte ukončené středoškolské vzdělání? Studujte u nás obory, které Vás zajímají! Poskytujeme všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Studium MBA

Studium MBA představuje v dnešním ekonomickém světě předpoklad pro přední manažerské pozice. Ekonomická fakulta nabízí tento manažerský kurz na základě spolupráce s Liverpool John Moores University.

Od zimního semestru 2013/2014 je na naší fakultě vyučován kurz zaměřený na lidi, kteří pracují s lidmi, tzv. HR Akademie. Po skončení pilotního kurzu, který měl pozitivní ohlasy, nabízíme další studentům i externím účastníkům. Více informací zde.

Infoservis

15.07.2014 | Do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro ak. r. 2014/2015
08.09.2014, HOTEL PARK INN BY RADISSON OSTRAVA, Hornopolní ulice 3313/42, Ostrava | 7. ročník mezinárodní vědecké konference
10.09.2014, Mamaison Business & Conference Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava | 2. ročník mezinárodní vědecké konference. Odborná diskuse a prezentace vědeckých výsledků v oblasti ekonomiky a řízení podniku ve 21. století.
celý infoservis ...

© 2014 VŠB-TU Ostrava