Dále nabízíme...

Aktuálně

Přehled výsledků přijímacího řízení.

Informace k zápisu do bakalářských studijních programů

Slavnostní PROMOCE

absolventů navazujícího magisterského a bakalářského studia v akademickém roce  2015/2016.

Studium je určeno pro budoucí odhadce a soudní znalce, manažery podniků a pro zaměstnance státní správy.

Informace k přijímacím zkouškám do navazujících magisterských oborů.

Ekonomická fakulta vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářských studijních programů a do navazujících magisterských studijních oborů. Podrobné informace zde.

Informace k přijímacímu řízení k doktorskému studiu.

Kariérní týden

Akce, která nastartujte Vaši kariéru, je určena nejen pro letošní absolventy. Registrace nutná.

Infoservis

1.6.2016 | Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů (oborů) a do navazujících magisterských studijních oborů.
29.6.2016 - 1.7.2016, Nová Aula VŠB – TU Ostrava | Absolventů navazujícího magisterského a bakalářského studia v akademickém roce 2015/2016
5.9.2016 - 6.9.2016, HOTEL HARMONY CLUB, 28. října 170, Ostrava - Mariánské hory | Cíl: výměna informací a rozvoj oblasti řízení a modelování finančních rizik finančních a nefinančních institucí a trhů
23.11.2016 - 24.11.2016, Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 18/1742, Ostrava | 3. ročník mezinárodní vědecké konference.
celý infoservis ...

© 2016 VŠB-TU Ostrava