levy-baner

Upozornění pro autory
Časopis nově přiděluje publikovaným článkum referenci doi (http://www.doi.org), která umožňuje snadnější provázání v případě citace v dalších dílech. To má za následek rozšíření údajů, které jsou vyžadovaný při zpracovávání seznamu literatury při nabídnutí článků k publikaci – existuje-li kód doi, prosíme o jeho uvedení.

Od roku 2012 časopis akceptuje zejména články v anglickém jazyce. Články v českém jazyce jsou přijímány do recenzního řízení pouze pokud jsou jednoznačně zaměřeny na regionální problematiku. Výjimkou mohou být pouze články doporučené z doktorské konference MEKON.


© 2016 VŠB-TU Ostrava