Základní odborová organizace

Výbor Základní odborové organizace Vysokoškolského odborového svazu na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava:

Předsedkyně: Ing. Hana Janáčková, Ph.D. - předsedkyně
Členové: Mgr. Jaroslav Stolařík - místopředseda
  Kamila Hueberová - hospodářka
  Michaela Paková - zapisovatelka
  Ing. Kamila Friedrichová - členka

 
 


© 2019 VŠB-TU Ostrava