Veřejná ekonomika a správa 2019

XIII. ročník mezinárodní vědecké konference

Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Cíl konference

Prezentace výsledků vědeckých prací z oblastí veřejné ekonomiky a veřejné správy. Účastníci konference si budou moci předat své poznatky, informace z teorie i praxe a diskutovat nad vybranými tématy.