Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Zvolte studium*
 
 
Tituly před jménem
Jméno*
Příjmení*
Tituly za jménem
 
 
Datum narození*
Místo narození*
Okres*
 
 
Státní občanství*
Národnost*
 
 
Trvalé bydliště*
PSČ*
Telefon*
E-mail*
 
 
Rodné číslo*
 
 
Název nynějšího pracoviště*
Adresa nynějšího pracoviště*
Telefon*
E-mail pracovní*
 
 
Nejvyšší ukončené vzdělání
 
 
Znalec v oboru*
Ostatní*
 
 
Poznámka: Uveďte aktuální a stabilní e-mailovou adresu, poněvadž korespondence s Vámi během studia bude probíhat i touto formou.
 
Příloha k přihlášce: Ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu.
 
Prohlášení
 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti, které by měly vliv na přijetí. Dále prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Řádem celoživotního vzdělávání VŠB-TUO ze dne 17. dubna 2013 (TUO_VP_04_001 verze B). Beru na vědomí, že absolvování tohoto studia nezakládá právní nárok na jmenování soudním znalcem ani jiné nároky, a že ÚOM při EkF VŠB -TU nenese odpovědnost za případné důsledky možných změn legislativních předpisů upravujících činnost znalců a odhadců. Současně beru na vědomí to, že daný kurz nemusí být zahájen v případě nízkého počtu přihlášených studentů. V případě nedokončení studia se vložné nevrací.
 
 
 
Uchazeč souhlasí s užíváním osobních údajů ve věci komunikace s ÚOM při EkF VŠB-TUO.*
Ano
Všechny položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.