Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Zvolte studium*
 
 
Tituly před jménem*
Ano
Ne
Jméno*
Příjmení*
Tituly za jménem
Ano
Ne
 
 
Datum narození*
Místo narození*
Okres*
Státní občanství*
Národnost*
 
 
Trvalé bydliště*
PSČ*
Telefon*
E-mail*
Poznámka: Uveďte aktuální a stabilní e-mailovou adresu, poněvadž korespondence s Vámi během studia bude probíhat i touto formou.
 
 
 
Rodné číslo*
(identifikátor fyzické osoby pro vstup do společného webového portálu školy)
 
 
 
Název nynějšího pracoviště
Pozice
Nejvyšší ukončené vzdělání*
Jiné ukončené studium, zejména zaměřené na oceňování
 
 
Údaje plátce*
Platba subjektem
Jiná platba
Příloha k přihlášce: Ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu.
 
 
Souhlas s podmínkami studia*
Souhlasím s podmínkami studia a potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s aktuálním studijním plánem studia Oceňování nemovitých věcí.
Prohlášení*
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti, které by měly vliv na přijetí. Dále prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Řádem celoživotního vzdělávání VŠB-TUO ze dne 17. dubna 2013 (TUO_VP_04_001 verze B). Beru na vědomí, že absolvování tohoto studia nezakládá právní nárok na jmenování soudním znalcem ani jiné nároky, a že ÚOM při EkF VŠB – TUO nenese odpovědnost za případné důsledky možných změn legislativních předpisů upravujících činnost znalců a odhadců. Současně beru na vědomí to, že daný kurz nemusí být zahájen v případě nízkého počtu přihlášených studentů. V případě nedokončení studia se vložné nevrací.
Ochrana osobních údajů*
Beru na vědomí, že tyto údaje (zpracovávané v souladu s ochranou osobních údajů) budou v rámci VŠB-TU Ostrava používány pro účely zajištění mého studia Oceňování nemovitých věcí. Souhlasím s tím, že tyto údaje budou využity pro nabídky akci pořádaných Ústavem oceňování majetku. Souhlas může být v souladu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohyby těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) kdykoliv odvolán, a to písemně na adresu Ústavu oceňování majetku VŠB-TU Ostrava.
Všechny položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.