Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

diplomy

Nabízíme vzdělávání znalců a odhadců v oborech:

  • Oceňování nemovitých věcí
  • Oceňování movitých věcí
  • Oceňování podniků
  • Realitní makléř - Real Estate

Naše kurzy otevíráme dle počtu zájemců, na aktuální stav se neváhejte informovat.

Dle vašeho přání se můžete každého kurzu účastnit prezenčně či on-line.

POZOR: Všechny naše kurzy jsou osvobozeny od platby DPH! S námi ušetříte.

V současné době Institut již řadu let nabízí tato čtyřsemestrální specializační studia:dsfs

Studium Informace s přihláškou nebo kontaktním formulářem Aktuální stav Předpokládaný začátek příštího kurzu Cena studia
Oceňování nemovitých věcí PDF | Přihláška Zahajujeme 9.2.2024 únor 2026 podle zájemců 44 000,- Kč osvobozeno od DPH
Oceňování podniku (obchodního závodu) PDF | Přihláška Zahajujeme 9.2.2024 únor 2026 podle zájemců 46 000,- Kč osvobozeno od DPH
Oceňování movitého majetku PDF | Přihláška Zahajujeme 9.2.2024 únor 2026 podle zájemců 22 000,- Kč osvobozeno od DPH
Realitní makléř - Real Estate PDF | Přihláška Neotevřeno únor 2026 podle zájemců 22 000,- Kč osvobozeno od DPH

Úspěšným zakončením studia získá absolvent osvědčení VŠB-TUO ÚOM, které odpovídá požadavkům živnostenského zákona pro získání živnostenského oprávnění v předmětném oboru oceňování majetku, pokud splňuje i ostatní podmínky stanovené v aktuálním znění živnostenského zákona.

Osvědčení VŠB-TUO ÚOM je též dokladem o absolvování specializačního studia, které je jedním (nikoliv však jediným) z požadavků pro výkon znalecké činnosti v předmětném oboru. Jmenování znalcem je ve výlučné kompetenci ministra spravedlnosti a podmínky pro přijetí žádosti o jmenování znalcem jsou dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Absolventi studia se po ukončení studia mohou též přihlásit k personální certifikaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024, kterou zajišťuje Certifikační ústav VŠB-TUO, akreditovaný u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Lze totiž předpokládat, že certifikace se postupně stane jednou se základních forem prokazování odborné způsobilosti pro oceňování majetku.

Ing. Dagmar Gajdová
Manažer kvality ÚOM

Phone number: +420 597 322 058
E-mail: