Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

diplomy

Nabízíme vzdělávání znalců a odhadců v oborech:

  • Oceňování nemovitých věcí
  • Oceňování movitých věcí
  • Oceňování podniků
  • Realitní makléř - Real Estate
  • Znalecké minimum

Naše kurzy otevíráme dle počtu zájemců, na aktuální stav se neváhejte informovat.

Všechny naše kurzy jsou osvobozeny od platby DPH.

Nabídka Ústavu oceňování majetku
Oceňování nemovitých věcí
Termín kurzu: 03/2022 – 12/2023 (222 hodin výuky) - přihlášky přijímáme do ledna 2022

Cena: 44.000,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava mají 25% slevu

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti nemovitých věcí. Získáte znalosti ve dvou hlavních směrech – oceňování podle cenových předpisů, platných v daném období a oceňování v tržní hodnotě, cenou obvyklou. Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.

Více informací v PDF Přihláška

Oceňování movitých věcí
Termín kurzu: 03/2022 – 12/2022 (96 hodin výuky) - přihlášky přijímáme do ledna 2022

Cena: 22.000,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava mají 25% slevu

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti movitých věcí. Získáte komplexní znalosti z oblasti oceňování movitých věcí, motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, technologických celků atp.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování majetku pro věci movité“.

Více informací v PDF Přihláška

Oceňování podniků
Termín kurzu: 03/2022 – 12/2023 (222 hodin výuky) - přihlášky přijímáme do ledna 2022

Cena: 46.000,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava mají 25% slevu

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti oceňování podniků. Získáte komplexní přehled o tom, jak ocenit obchodní podniky včetně oceňování hmotného a nehmotného majetku či oceňování nemovitých a movitých věcí v nich.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování obchodních závodů (podniků)“.

Více informací v PDF Přihláška

Realitní makléř - Real Estate
Termín kurzu: 09/2022 - přihlášky přijímáme do červena 2022
Cena: 22.000,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání realitní činnosti. Získáte komplexní znalosti v oblasti realit (oceňování, pronájem, obchodování s nemovitostmi, konkurzní řízení či dražby) a naplníte tím tak vzdělání nezbytné pro certifikaci v oboru „Realitní makléř“ dle české i evropské normy.

Po úspěšném ukončení získáte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro živnost v předmětu podnikání.

Více informací v PDF Přihláška

Znalecké minimum
Termín kurzu: 04/2022 - jednodenní kurz
Cena: 4.200,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Pro koho je studium určeno:

Kurz je určen zájemcům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační studium. Jedná se o jednodenní kurz pro výkon znalecké činnosti dle aktuální legislativy.

Jako absolventi kurzu získáte základní technické, účetní a právní vědomosti v činnosti znalce a budete ovládat problematiku práv a povinnosti znalců a vlastní znalecké činnosti všeobecně.

Více informací v PDF Přihláška

Ing. Dagmar Gajdová
Manažer kvality ÚOM

Phone number: +420 597 322 002
E-mail: dagmar.gajdova@vsb.cz
 
Ing. Želasková Sylvie
Asistentka ÚOM

Phone number: +420 597 322 019 
Phone number: +420 597 322 245
E-mail: sylvie.zelaskova@vsb.cz