Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

diplomy

Nabízíme vzdělávání znalců a odhadců v oborech:

  • Oceňování nemovitých věcí
  • Oceňování movitých věcí
  • Oceňování podniků
  • Realitní makléř - Real Estate
  • Znalecké minimum

Naše kurzy otevíráme dle počtu zájemců, na aktuální stav se neváhejte informovat.

Dle vašeho přání se můžete každého kurzu účastnit prezenčně či on-line.

POZOR: Všechny naše kurzy jsou osvobozeny od platby DPH! S námi ušetříte.

Nabídka Ústavu oceňování majetku
Oceňování nemovitých věcí
Termín kurzu: 03/2022 – 12/2023 (222 hodin výuky) - přihlášky přijímáme do ledna 2022

Cena: 44.000,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava mají 25% slevu

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti nemovitých věcí. Získáte znalosti ve dvou hlavních směrech – oceňování podle cenových předpisů, platných v daném období a oceňování v tržní hodnotě, cenou obvyklou. Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.

Více informací v PDF Přihláška

Oceňování movitých věcí
Termín kurzu: 03/2022 – 12/2022 (96 hodin výuky) - přihlášky přijímáme do ledna 2022

Cena: 22.000,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava mají 25% slevu

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti movitých věcí. Získáte komplexní znalosti z oblasti oceňování movitých věcí, motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, technologických celků atp.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování majetku pro věci movité“.

Více informací v PDF Přihláška

Oceňování podniků
Termín kurzu: 03/2022 – 12/2023 (222 hodin výuky) - přihlášky přijímáme do ledna 2022

Cena: 46.000,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava mají 25% slevu

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti oceňování podniků. Získáte komplexní přehled o tom, jak ocenit obchodní podniky včetně oceňování hmotného a nehmotného majetku či oceňování nemovitých a movitých věcí v nich.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování obchodních závodů (podniků)“.

Více informací v PDF Přihláška

Realitní makléř - Real Estate
Termín kurzu: 09/2022 - přihlášky přijímáme do červena 2022
Cena: 22.000,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání realitní činnosti. Získáte komplexní znalosti v oblasti realit (oceňování, pronájem, obchodování s nemovitostmi, konkurzní řízení či dražby) a naplníte tím tak vzdělání nezbytné pro certifikaci v oboru „Realitní makléř“ dle české i evropské normy.

Po úspěšném ukončení získáte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro živnost v předmětu podnikání.

Více informací v PDF Přihláška

Znalecké minimum
Termín kurzu: 04/2022 - jednodenní kurz
Cena: 4.200,- Kč
(Cena zahrnuje základní studijní materiály a bezplatný vstup na konference spolupořádané ÚOM)

Pro koho je studium určeno:

Kurz je určen zájemcům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační studium. Jedná se o jednodenní kurz pro výkon znalecké činnosti dle aktuální legislativy.

Jako absolventi kurzu získáte základní technické, účetní a právní vědomosti v činnosti znalce a budete ovládat problematiku práv a povinnosti znalců a vlastní znalecké činnosti všeobecně.

Více informací v PDF Přihláška

Ing. Dagmar Gajdová
Manažer kvality ÚOM

Phone number:  +420 597 322 058
E-mail: