Výuka

Podrobný harmonogram výuky na Univerzitě 3. věku:

Rozvrh výuky na akademický rok 2017/2018 - ZIMNÍ SEMESTR:

 

Rozvrh výuky na akademický rok 2017/2018 - LETNÍ SEMESTR:

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava