V akademickém roce 2019/2020 bude otevřená nová koncepce studia Univerzity 3. věku, která je ve formě dvouletého tj. čtyřsemestrálního studia. Věříme, že Vás nabízené témata jednotlivých semestrálních přednášek zaujmou: 

  1. semestr - Čísla a informace ve světě lidí
  2. semestr - Právo ve světě lidí
  3. semestr - Ekonomie, emoce a motivace ve světě lidí
  4. semestr - Komunikace a virtuální svět

Výuka 1. ročníku U3V v akademickém roce 2019/2020 bude zahájena 19. září 2019 slavnostní imatrikulací v Nové aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, ve 13.00 hod., v aule NA1. 

Běžná výuka bude probíhat vždy jednou za 14 dní, a to ve čtvrtek od 14.15-17.15 hod., v přednáškových aulách a v nových počítačových učebnách na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v centru Ostravy. Bude rozdělena do 2 hodinových celků po 60 minutách a závěrečné 30 minutové rozpravy nebo společného řešení vybraných otázek.

Po ukončení studia získají absolventi "Osvědčení o absolvování studia na Univerzitě 3. věku“, které jim bude předáno v rámci slavnostní promoce.