O univerzitě 3. věku

O univerzitě 3. věku

Univerzita 3. věku (U3V), je jednou z forem celoživotního vzdělávání, kterou již tradičně nabízí Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Studium je určeno pro všechny zájemce převážně ve vyšších věkových skupinách, kteří

  • mají chuť a elán rozšířit si své dosavadní znalosti o nové poznatky v oblasti, která byla předmětem jejich profesního zájmu, anebo
  • chtějí se vzdělávat v nových vědních disciplínách, které jim může nabídnout studium na Univerzitě 3. věku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

A právě pro tyto starší a vyzrálé studenty sršící zájmem o vše nové a nepoznané je určeno studium na U3V, které bezpochyby představuje moderní formu seberealizace seniorů. A nejen to! Aktivní účast na studiu U3V jejím účastníkům  umožňuje a pomáhá

  • rozšiřovat odborné i společenské kontakty,
  • udržovat a zlepšovat intelektuální schopnosti,
  • eliminovat pocit izolovanosti,
  • relaxovat a příjemně se nechat odborně rozptylovat.    

V akademickém roce 2018/2019 bude otevřená nová koncepce studia Univerzity 3. věku, která je ve formě dvouletého tj. čtyřsemestrálního studia. Věříme, že Vás nabízené témata jednotlivých semestrálních přednášek zaujmou: 

1. semestr - Čísla a informace ve světě lidí

2. semestr - Právo ve světě lidí

3. semestr - Ekonomie, emoce a motivace ve světě lidí

4. semestr - Komunikace a virtuální svět

Výuka 1. ročníku U3V v akademickém roce 2018/2019 bude zahájena začátkem září 2018 slavnostní imatrikulací v Nové aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. O přesném datu konání imatrikulace a zahájení přednášek budou zájemci včas informováni.

Běžná výuka bude probíhat vždy jednou za 14 dní, a to ve čtvrtek od 14.00-17.00 hod., v přednáškových aulách a v nových počítačových učebnách na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v centru Ostravy. Bude rozdělena do 2 hodinových celků po 60 minutách a závěrečné 30 minutové rozpravy nebo společného řešení vybraných otázek.

Po ukončení studia získají absolventi "Osvědčení o absolvování studia na Univerzitě 3. věku“, které jim bude předáno v rámci slavnostní promoce. 

Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitě 3. věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava je

  • důchodový věk (od 55 let a výše),
  • předpoklad ukončeného středoškolského vzdělání (maturita), které není podmínkou,
  • podání přihlášky (v písemné nebo elektronické podobě, případně osobně),
  • zaplacení poplatku 1 200 Kč na jeden akademický rok (2 semestry).

 

Těšíme se na všechny zájemce!

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava