Nabídka kurzů

Vážení zájemci o studium na U3V,

v letošním akademickém roce 2018/2019 otevíráme následující kurzy: 

Dvouleté studium: Univerzita 3. věku

Jednosemestrální kurz: Konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Jednosemestrální kurz: Výuka na počítačích

I. Dvouleté studium: Univerzity 3. věku:

1. semestr - Čísla a informace ve světě lidí

2. semestr - Právo ve světě lidí

3. semestr - Ekonomie, emoce a motivace ve světě lidí

4. semestr - Komunikace a virtuální svět

Výuka dvouletého studia na U3V v akademickém roce 2018/2019 bude zahájena začátkem září 2018 slavnostní imatrikulací v Nové aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. O přesném datu konání imatrikulace a zahájení přednášek budou zájemci včas informováni.

Běžná výuka bude probíhat vždy jednou za 14 dní, a to ve čtvrtek od 14.00-17.00 hod., v přednáškových aulách a v nových počítačových učebnách na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v centru Ostravy. Bude rozdělena do 2 hodinových celků po 60 minutách a závěrečné 30 minutové rozpravy nebo společného řešení vybraných otázek.

Po ukončení studia získají absolventi "Osvědčení o absolvování studia na Univerzitě 3. věku“, které jim bude předáno v rámci slavnostní promoce. 

Cena je 1 200 Kč na jeden akademický rok (2 semestry).

Přihláška do kurzu: PRIHLÁŠKA U3V

II. Jednosemestrální volitelný předmět (doplňkovýá): Výuka na počítačích

Výuka bude rozdělena do 6 přednáškových bloků. Přednáškový blok je 2x 60 minut. Kurzy probíhají vždy v pátky a to od 15. února - 22. března 2019. Student získá osvědčení o absolvování kurzu. Čas konání je od 14.00-16.00 hod.

Obsah kurzu:

zpracování fotografií,

zpracování videa,

zpracování prezentací v PowerPointu.

Cena je 700 Kč za jednosemestrální kurz

Přihláška do kurzu: PŘIHLÁŠKA PC


© 2019 VŠB-TU Ostrava