Volume XXII

Černek, M., Staňková, Š. (2015).
Mezinárodní a interkulturální management.
Series of Economics Textbooks, Vol. 22.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 126 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3903-5.

Publikace s názvem Mezinárodní a interkulturální management poskytuje přehled o základních poznatcích z oblasti manažerské praxe v mezinárodním prostředí. Kniha je rozčleněna do 10 kapitol, které jsou zaměřeny na následující témata: základní východiska mezinárodního a interkulturálního managementu, globalizace a internacionalizace, národní a nadnárodní korporace, mezinárodní marketing, mezinárodní management lidských zdrojů, kultura a národní kultura, kulturní rozdíly a odlišnosti, typologie národních kultur, význam rozdílů mezi národními kulturami pro manažery, kulturní jinakost a kulturní šok. Kniha je určena především zájemcům o danou problematiku jednak z řad studentů, ale i široké veřejnosti, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti mezinárodního a interkulturálního managementu. Tato publikace byla vydána v rámci realizace projektu FRVŠ 2014/217 – Inovace a zkvalitnění výuky studijního oboru management na úrovni nových předmětů.


© 2018 VŠB-TU Ostrava