Volume XXI

Čopíková, A, Bláha, J., Horváthová, P. (2015).
Řízení lidských zdrojů.
Series of Economics Textbooks, Vol. 21.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 254 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3829-8.

Záměrem textu je poskytnout čtenářům základní pohled na všechna v textu obsažená témata věnující se problematice řízení lidských zdrojů. Text je určen studentům druhých ročníků bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava. Tento text neobsahuje všechna témata spadající do oblasti řízení lidských zdrojů, ale jsou zde začleněny ty kapitoly, které odpovídají struktuře předmětu Řízení lidských zdrojů A. Výsledkem studia tohoto textu je schopnost objasnit význam strategického řízení lidských zdrojů a personálních politik, schopnost popsat procesy plánování, získávání, výběru a adaptace zaměstnanců, schopnost objasnit etické principy a metody uplatňované v rámci řízení lidských zdrojů, znalost procesu motivace a motivačních teorií, znalost procesu řízení pracovního výkonu a procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, znalost problematiky odměňování zaměstnanců, znalost metodických přístupů a teorií koncepcí leadershipu, znalost problematiky týmů a týmové spolupráce a schopnost objasnit vztah organizační a národní kultury.


© 2018 VŠB-TU Ostrava