Volume XX

Bláha, J., Černek, M. (2015).
Podnikatelská etika a CSR.
Series of Economics Textbooks, Vol. 20.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 230 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3828-1.

Publikace je určena především studentům navazujícího magisterského studia studujícím Ekonomickou fakultu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Předpoklady pro zvládnutí a práci s textem představují všeobecné středoškolské znalosti z oblasti základu společenských věd. Výsledkem studia tohoto textu je schopnost objasnit základní pojmy, názory, porozumět obecným principům a koncepcím vztahujícím se k etickým a morálním východiskům činnosti podnikatelských subjektů, znalosti klasických i moderních filosofických přístupů, identifikace podstaty a hlavních rysů současného etického myšlení, schopnost vyjmenovat, charakterizovat a popsat základní etické kategorie a znalost základu etiky, morálky, podnikatelské etiky a organizační kultury. Poznatky z této společenskovědní oblasti lze aplikovat v nejrůznějších profesních i životních situacích.


© 2018 VŠB-TU Ostrava