Volume XIX

Kirovová, I. (2015).
Organizační chování, 1. díl.
Series of Economics Textbooks, Vol. 19.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 212 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3845-8.

S organizačním chováním má zkušenosti každý člověk, žijeme ve světě organizací. Organizační chování se týká různých projevů chování lidí v pracovním a organizačním prostředí. Hledá odpovědi na otázky, které jsou běžné v každé organizaci, např.: Co ovlivňuje chování zaměstnanců? Je chování předpověditelné? Co ovlivňuje výkonnost? Jedná se o stěžejní otázky organizačního chování vztahující se k podstatným faktorům ovlivňujících existenci organizací, jejich rozvoj, konkurenceschopnost i úpadek. Nalezení odpovědí na mnohé otázky poskytuje i tato publikace. Je rozdělena na dvě části, na část vztahující se k základním charakteristikám organizačního chování a k chování individuálnímu. První část seznamuje s východisky organizačního chování, tématy, hlavními přístupy, modelem organizačního chování, metodologickými souvislostmi i výzvami současnosti. Druhá část obsahuje stěžejní témata individuálního chování, např. motivaci, postoje, emoce a další individuální a osobnostní charakteristiky.


© 2018 VŠB-TU Ostrava