Volume XVII

Horváthová, P., Čopíková, A. (2014).
Odměňování zaměstnanců v organizacích.
Series of Economics Textbooks, Vol. 17.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 220 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3789-5.

Záměrem textu je poskytnout čtenářům celou řadu poznatků z oblasti odměňování v organizacích. Text je určen studentům druhých či třetích ročníků bakalářského studia studujícím Ekonomickou fakultu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Výsledkem studia tohoto textu je schopnost pochopit celkový proces řízení odměňování, zorientovat se v právních předpisech a zákonech vztahujících se k dané oblasti, schopnost formulovat strategie a politiky odměňování, vysvětlit důvody a přínosy analýzy tržních sazeb a klubových šetření, získat přehled o metodách hodnocení práce, pochopit význam a způsob poskytování zaměstnaneckých výhod, variabilního/zásluhového odměňování, co je to vnitřní předpis, jaké jsou zásady řízení pracovního výkonu i řízení odměňování u zvláštních skupin zaměstnanců. Poznatky z oblasti odměňování, které studenti získají studiem tohoto textu, mohou prakticky aplikovat při řešení celé řady situací v reálné praxi.


© 2018 VŠB-TU Ostrava