Volume XVI

Macurová, P., Klabusayová, N., Tvrdoň, L. (2014).
Logistika.
Series of Economics Textbooks, Vol. 16.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 344 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3791-8.

Publikace je věnována principům a postupům, které jsou uplatňovány v logistice. Těžištěm pozornosti jsou úlohy týkající se organizování a řízení toků jak v podniku, tak v rámci mezipodnikových logistických řetězců. Průřezovými tématy jsou ekonomické aspekty logistiky, logistické koncepce, analýza a zlepšování v logistice a právní aspekty v logistice. V nezbytném rozsahu jsou zastoupeny také pasáže týkající se technické stránky logistiky.

Publikace je určena studentům a akademickým pracovníkům vysokých škol a rovněž širší odborné veřejnosti.


© 2018 VŠB-TU Ostrava