Volume XV

Matusiková, L. a kol. (2014).
Strategický management.
Series of Economics Textbooks, Vol. 15.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 246 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3605-8.

Měnící se ekonomické prostředí, kdy jedinou jistotou je vlastně změna, klade zvýšené nároky na práci managementu podniku. Předpoklady a připravenost firem pro podnikání, ale i neziskových organizací a veřejné správy pro činnost, v těchto podmínkách úzce souvisí se strategickým řízením, se znalostí tvorby strategie podniku, metodologickými nástroji a procesním přístupem k řízení vůbec. Text je primárně určen studentům prvního ročníku navazujících studijních programů studujících Ekonomickou fakultu VŠB – Technické univerzity Ostrava, ale i odborné veřejnosti a managerům podniku a ostatních organizací. Předpokladem pro zvládnutí tohoto textu je absolvování bakalářského studia ekonomického směru a pro odbornou veřejnost pak praxe v dané oblasti. Důraz je kladen na znalosti z oblasti managementu, účetnictví, finanční analýzy, podnikové ekonomiky, a také všeobecný ekonomicko-společenský přehled. Strategický management je nedílnou součástí aktivit jednotlivých organizací, které souvisí s jejich bytím či nebytím na trhu zboží a služeb. Jeho znalost, zejména pak schopnost aplikace ve stále se měnících podmínkách, umožnuje udržet nebo i rozvinout konkurenceschopnost jednotlivých subjektů. Jeho jednotlivé prvky lze uplatnit jak v kontextu pracovním tak i soukromém, zvláště, že jednotlivé kapitoly jsou vhodně doplněny příklady z praxe.


© 2018 VŠB-TU Ostrava