Volume XVI

Mikušová, M., Papalová, M. (2014).
Krizový management.
Series of Economics Textbooks, Vol. 14.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 262 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3604-1.

Text je určen studentům magisterského studia především ekonomického zaměření. Pomáhá při získání představy o tom, co je to podnikatelská krize a co obnáší její řízení. Studenti budou znát podmínky pro vznik a vývoj krize v podniku a obecně postup řešení krizové situace. Budou chápat krizový management jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace, jejím vyhodnocováním a prevencí potenciální krize budoucí. Získají znalosti pro vyhodnocení zranitelnosti podniku a vypracování krizových scénářů. Poznatky získané studiem mohou dále aplikovat při identifikaci signálu blížící se krize, typologizaci krize, diagnostice nástrojů na její zvládání a identifikaci faktoru ovlivňujících vývoj a řízení krize.


© 2018 VŠB-TU Ostrava