Volume XIII

Václavková, R. a kol. (2014).
Efektivní řízení obce. Strategie, marketing, projekty, veřejné zakázky.
Series of Economics Textbooks, Vol. 13.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 182 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3614-0.

Kniha se zaměřuje na potřeby obcí a měst s cílem věnovat se procesu efektivního řízení samosprávných činností. Systematický a koncepční regionální management není v podmínkách České republiky ještě příliš uplatňován. U představitelů obcí převládají spíše rozhodovací aktivity k řešení akutních problémů nebo rozhodování ad-hoc dle momentálních dotačních možností. Koncepční, racionální a efektivní řízení obce je přitom základem pro zajištění udržitelného rozvoje.

Záměrem publikace je pomoci manažerům obcí, kteří chtějí samosprávný celek řídit efektivně, což obnáší mj. úspěšně stanovovat a dosahovat svých cílů, realizovat úspěšně projekty a veřejné zakázky, včetně procesu jejich zadávání, a také v neposlední řadě dobře znát své publikum (občany) a jejich potřeby.

V první části budou představeny hlavní odlišnosti řízení obcí ve srovnání s firemním prostředím.  Dále je představena základní koncepce procesu strategického řízení a plánování, která je shrnuta do 12-ti základních postupových kroků. Nemalý prostor je věnován oblasti územního marketingu a jeho metodám kooperace a participace jednotlivých aktérů regionálního rozvoje, to vše se zaměřením na oblast zvyšování atraktivity území a definování cest k uplatňování konkurenčních výhod v území. V neposlední řadě je v publikaci věnován prostor pro definování základních oblastí znalostí projektového řízení a kritériím úspěšnosti projektů. Závěrečná kapitola se následně nastiňuje možnosti efektivního, hospodárného a účelného procesu zadávacího řízení veřejných zakázek.

V každé kapitole jsou shrnuty základní kontrolní body úspěšného řízení, kniha dále obsahuje konkrétní případové studie, s cílem poukázat na dobré a špatné zkušenosti.   Což může být tedy i návodem pro možnosti zlepšování v oblasti řízení.

Kniha je určena manažerům obcí a to jak voleným, tak profesionálním manažerům, kteří mohou z této knihy čerpat informace dobré praktiky pro účelné a smysluplné řízení. Knihy mohou využít také studenti a další odborná veřejnost s oborovou specializací řízení samosprávných činností obcí, krajů a dalších regionálních institucí.


© 2018 VŠB-TU Ostrava