Volume XII

Horváthová, P., Bláha, J., Čopíková, A., Kashi, K. (2014).
Řízení lidských zdrojů pro pokročilé.
Series of Economics Textbooks, Vol. 12.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 337 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3554-9.

Záměrem textu je poskytnout čtenářům celou řadu poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů. Text je určen studentům prvních či druhých ročníků navazujícího magisterského studia studujícím Ekonomickou fakultu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Předpoklady pro zvládnutí tohoto textu jsou znalosti získané studiem předmětu věnujícího se řízení lidských zdrojů, který je vyučován ve druhém ročníku bakalářského studia. Výsledkem studia tohoto textu je schopnost objasnit význam, úkoly a fungování personálních útvarů organizací, schopnost formulovat strategie a politiky řízení lidských zdrojů, znalost podstaty a provádění jednotlivých personálních činností, talent managementu a jeho jednotlivých procesů a znalost obsahu a nástrojů řízení lidského kapitálu. Poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, které studenti získají studiem tohoto textu, mohou prakticky aplikovat při řešení celé řady situací v reálné praxi.


© 2018 VŠB-TU Ostrava