Volume XI

Němec, R. (2014).
Principy projektování a implementace systémů Business Intelligence.
Series of Economics Textbooks, Vol. 11.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 159 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3452-8.

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

tato publikace poskytuje informace o principech a procesech projektování a implementace systému Business Intelligence (BI), jako významného subsystému podnikového informačního systému (IS). V publikaci jsou rovněž uvedeny informace o vztahu BI k systému řízení organizace a moderním informačním a komunikačním technologiím (ICT), včetně souvisejících pojmů jako je cloud computing a SaaS, mobilní technologie, big data ad.

Publikace je určena zejména studentům informatických oborů magisterského stupně studia, jakož i studentům stupně bakalářského, případně studentům doktorského studia, kterým by mohla poskytnout základní přehled o problematice BI. Čtenářům z řad odborníků, působících v oblasti zavádění IS/ICT, může tato publikace pomoci vytvořit základní představu o různých aspektech plánování a implementace systému BI.

Vydání této publikace bylo finančně podpořeno Evropskými sociálními fondy a prostředky Státního rozpočtu ČR v rámci realizace projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0115 – Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí.


© 2018 VŠB-TU Ostrava