V roce 2014 bylo vydáno

VOLUME XVII
Horváthová, P., Čopíková, A. (2014). Odměňování zaměstnanců v organizacích. Series of Economics Textbooks, Vol. 17.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3789-5.

VOLUME XVI
Macurová, P., Klabusayová, N., Tvrdoň, L. (2014). Logistika. Series of Economics Textbooks, Vol. 16.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3791-8.

VOLUME XV
Matusiková, L. a kol. (2014). Strategický management. Series of Economics Textbooks, Vol. 15.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3605-8.

VOLUME XIV
Mikušová, M., Papalová, M. (2014). Krizový management. Series of Economics Textbooks, Vol. 14.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3604-1.

VOLUME XIII
Václavková, R. a kol. (2014). Efektivní řízení obce. Strategie, marketing, projekty, veřejné zakázky. Series of Economics Textbooks, Vol. 13.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3614-0.

VOLUME XII
Horváthová, P., Bláha, J., Čopíková, A., Kashi, K. (2014). Řízení lidských zdrojů pro pokročilé. Series of Economics Textbooks, Vol. 12.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3554-9.

VOLUME XI
Němec, R. (2014). Principy projektování a implementace systémů Business Intelligence. Series of Economics Textbooks, Vol. 11.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3452-8.


© 2019 VŠB-TU Ostrava