Volume X

Ministr, J., Novák, V., Pochyla, M., Rozehnal, P. (2013).
Osobní informatika
Series of Economics Textbooks, Vol. 10.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 160 s., vazba měkká.
ISBN 978-1-56581-231-4.

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

máte v rukou publikaci věnovanou informačním technologiím, které jsou každodenní součástí života. Z toho také vychází její pojetí a cíle, které by měla plnit. Rádi bychom, aby v ní čtenáři nalezli vysvětlení k fungování počítačů a navazujících technologií, aby jim pomohla v pochopení principu a následně v řešení případných problémů, které mohou v souvislosti s užíváním vzniknout. I v oblasti počítačů platí, že správné používání vede k bezproblémovému chodu počítače a dlouhodobé spokojenosti uživatele. Nejde však pouze o znalost funkčnosti samotného počítače. Zmínit můžeme také schopnost zvolit správnou technologii, nenechat se ošálit zdánlivě výhodnými nabídkami a schopnost vyřešit rutinní problémy spojené s užíváním počítačů. K tomu všemu je potřeba základní znalost fungování a pochopení principu. Přitom platí, že na uživatelské úrovni jsou v zásadě tyto principy jednoduché a dlouhodobě využitelné.

Publikace je tak zaměřena na oblast technického a programového vybavení, dnes nepostradatelné počítačové sítě a oblast Internetu. Se znalostí těchto základních informací je pak možné dále prohloubit vzdělání o oblasti, které aplikují informační technologie ve firmách a institucích. Vždyť v současné době již není možné, aby ekonomické subjekty mohly úspěšně fungovat bez těchto technologií. Jakékoliv znalosti z oblasti ICT a schopnosti využití tak představují konkurenční výhodu na trhu práce.

Text byl zpracován pro projekt Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí s číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0115.


© 2018 VŠB-TU Ostrava