Volume II

Zobraz plnou velikost obálky

Zlý, B. a kol. (2012).
Evropská unie a integrační procesy.
Series of Economics Textbooks, Vol. 2.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 178 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-2904-3.

Fungování současné Evropské unie a členských států jí ovlivňovaných tvoří v současnosti náročnou oblast ekonomických, politologických, filozofických, sociologických a nyní již i historických studií v segmentu mezinárodních vztahů.          

Terminologický slovník reaguje na četné nové jevy ovlivňující integrační spolupráci již sedmadvaceti členských zemí Evropské unie, vyvolané zejména přijetím Lisabonské smlouvy a mnoha hospodářskými a politickými jevy současnosti a nedávné minulosti.

V jeho osmi oddílech je uživateli dán k dispozici relativně široký rozsah informací integrační tematiky v průřezech usnadňujících pochopení historie a současnosti Evropské unie, její institucionální struktury, systému jejího fungování, programových cílů i problémů, které provázejí jejich realizaci. Řada hesel je věnována integrační teorii i integračním procesům prosazujícím se ve světové ekonomice.    

Vlastní heslář slovníku zahrnuje přes 700 hesel (včetně odkazových téměř 900). Přesto, že jde o výkladově pojatý slovník, je pro něj charakteristický relativně úsporný způsob podávání informací, umožňující jeho pohotové používání.

Zvláštní oddíl je věnován výběru nejvýznamnějších osobností minulosti i přítomnosti spjatých s myšlenkou sjednocování Evropy. Vše je doplněno seznamem nejpoužívanějších zkratek definovaných v češtině a v angličtině (přibližně v počtu 280) a chronologickým přehledem hlavních událostí, které provázely evropský integrační proces, od roku 1945 do roku vydání této publikace. Zvláštní oddíl přináší nejdůležitější základní informace o jednotlivých členských státech. V patnácti tabulkách a přehledech je uživateli k dispozici řada statistických údajů a dalších informací k zachycení vývojových trendů i ke komparacím mezi členskými státy. V závěru je umístěn výběr unijních dokumentů a výběrová bibliografie z integrační literatury, která je k dispozici na knižním trhu nebo v knihovnách.

Publikace Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě) je určena nejen odborníkům různých oborů, vysokoškolským a středoškolským studentům, pedagogům, školicím institucím ale i širší veřejnosti a všem zájemcům, kteří chtějí lépe porozumět podmětům, jež přináší nová etapa vývoje Evropské unie, a pochopit je.


© 2018 VŠB-TU Ostrava