Základní formát

Šablona publikace  formát DOCX
   
Formát písma Times New Roman
Základní velikost 10
   
Rozměr 176x250 mm
Okraje 25 (h) + 25 (v) + 30 (d) + 25 (v) mm
Záhlaví/zápatí 15/15 mm, velikost 9
první strana: číslo strany dole uprostřed
lichá strana: název kapitoly/číslo strany + titul knihy
sudá strana: číslo strany/ číslo kapitoly + rok/autoři
   
Odsazení první řádek prvního odstavce bez, u dalších odstavců 7,5 mm
Mezery před/za viz jednotlivé styly
Hierarchie

číslování maximálně na tři úrovně, čtvrtá úroveň bez číslování; skupiny tematicky blízkých kapitol je možné pro přehlednost sdružit do částí

   
Rovnice viz styl a nastavení,
veškeré symboly a proměnné (vždy kurzívou) je nutné popsat při prvním uvedení (v řádku a větě)
Tabulky titulek nad (9: tučné/obyčejné)
vnitřní text 9
hlavička může být tučná, s prvním písmenem velkým
zpravidla v horní části stránky
Obrázky titulek pod (9: tučné/obyčejné)
zpravidla v horní části stránky
   
 

Na každou tabulku a obrázek musí být odkaz v textu
Mezi jednotlivými podkapitolami /subkapitolami musí být text


© 2018 VŠB-TU Ostrava