Volume XIII

SAEI_VOL13

Halásková, M. (2012).
Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 12.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava,  192 s.
ISBN 978-80-248-....-..
ukázka (240 kB, pdf)

Předkládaná publikace shrnuje vybrané souvislostí z problematiky veřejné správy a veřejných služeb v zemích EU. Zabývá se postavením veřejné správy v evropském správním prostoru včetně komparativních přístupů. V  monografii jsou popsány hlavní znaky evropské veřejné správy a struktura orgánů veřejné moci v zemích EU podle šesti skupin správních systémů (anglosaské, kontinentální, skandinávské, středomořské, východoevropské a jihovýchodní evropské tradice). Pozornost je věnována i systémům místního uspořádání, formám samosprávy a spolupráci územních celků, které sehrávají významnou roli v evropské veřejné správě.

Druhá část monografie pojednává o vybraných veřejných službách v Evropské unii, o jejich organizaci a financování. Zdůrazňuje úlohu veřejné správy a správních úrovní při zajišťování veřejných služeb v jednotlivých zemích Evropské unie se zaměřením na místní dimenzi veřejných služeb a vzájemné vztahy mezi veřejnou správou a rozhodujícími veřejnými službami (sociálním zabezpečením, zdravotnictvím, vzděláním, všeobecnými veřejnými službami a ostatními veřejnými službami).  

Publikace je určena především vysokoškolským studentům magisterského a doktorského stupně studia, zejména pro obory zabývající se veřejnou ekonomikou, veřejnými službami, regionálním rozvojem a veřejnou správou. Může být i cenným informačním zdrojem pro zájemce z řad širší veřejnosti a odborníků pracujících v oblasti veřejné správy a veřejných služeb v České republice. Publikace byla zpracována s podporou ekonomické fakulty, VŠB- TU Ostrava.


© 2020 VŠB-TU Ostrava