Volume XII

SAEI_VOL12

Melecký, M.; Melecký, A. (2012).
Aplikované modelování pro potřebu hospodářské politiky.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 12.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 172 s, vazba pevná.
ISBN 978-80-248-2689-9.
ukázka (240 kB, pdf)

Tato publikace poskytuje přehled hlavních přístupů používaných pro analýzu a rozhodování o nastavení makroekonomických stabilizačních politik a jejich aplikací v kontextu tranzitivních a vysoko příjmových otevřených ekonomik. Předkládaná publikace sleduje převážně přístup a aplikaci pozitivní ekonomie, nicméně obsahuje i prvky normativní ekonomie ve smyslu hodnocení režimů monetární politiky a jejich účinnosti při makroekonomické stabilizaci malých otevřených ekonomik.

Monografie je určena zejména doktorandům a akademickým pracovníkům vysokých škol, výzkumným pracovníkům veřejných institucí, a makroekonomickým analytikům v soukromém sektoru, kteří se věnují kvantitativní empirické makroanalýze a studování vlivů strukturálních makroekonomických šoků na hospodářský cyklus a makroekonomické stability malých otevřených ekonomik, ať už transitivních či vysoko příjmových.


© 2019 VŠB-TU Ostrava