V roce 2012 bylo vydáno

VOLUME XVII
Vrabková, I. (2012). Perspektivy řízení kvality ve veřejné správě. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 17.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2939-5.

VOLUME XVI
Hučka, M. a kol. (2012). Správa společností v zemích střední a východní Evropy. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 16.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2937-1.

VOLUME XV
Pytliková, M. et al. (2012). Gender Wage Gap and Discrimination in the Czech Republic. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 15.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2940-1.

VOLUME XVI
Šebestíková, V. a kol. (2012). Daňová a sociální optimalizace ve vztahu k nezaměstnanosti v České republice. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 14.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2938-8.

VOLUME XIII
Halásková, M. (2012). Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské  unie. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 13.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2808-4.

VOLUME XII
Melecký, M., Melecký, A. (2012). Aplikované makroekonomické modelování pro potřeby hospodářské politiky. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 12.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2689-9.

VOLUME XI
Dvoroková, K. (2012). Ekonometrické modelování konvergence ekonomické a cenové úrovně. Analýza průřezových a panelových dat. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 11.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2543-4.


© 2019 VŠB-TU Ostrava