Volume X

SAEI_VOL10

Macurová, P., Hančlová, J., Tvrdoň, L., Černý, J., Dejnega, O., Minárová, A. (2011).
Řízení rizik v logistice.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 10.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 280 s, vazba pevná.
ISBN 978-80-248-2538-0.
ukázka (240 kB, pdf)

Publikace je věnována problematice rizik v logistice a jejich řízení. Předmětem pozornosti jsou rizika toků v celém logistickém řetězci od prvotních dodavatelů přes jednotlivé výrobní stupně a distribuci až ke koncovým zákazníkům. Je specifikován charakter rizik v logistice, jsou vymezeny zdroje rizik a diskutovány postupy řízení rizik v logistice. Rovněž jsou nastíněny cesty k dosažení odolnosti logistických řetězců vůči poruchám a k zabezpečení pružné reakce na měnící se podmínky.

Součástí publikace jsou výsledky provedených empirických průzkumů týkajících se rizik v logistice a přístupů, které jsou používány při zacházení s riziky. Monografie je určena studentům a akademickým pracovníkům vysokých škol a rovněž širší odborné veřejnosti, která se zabývá podnikovým hospodářstvím, logistikou a managementem.    

Publikace vznikla jako výsledek projektu specifického výzkumu SP2011/87 Možnosti snižování rizik změnou organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybraných logistických řetězcích.


© 2019 VŠB-TU Ostrava