Volume VII

SAEI_VOL7

Doleželová, H., Halásek, D. (2011).
Služby v obecném hospodářském zájmu v EU. Komparace České republiky a Německa.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 7.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 158 s, vazba měkká.
ISBN 978-80-248-2371-3.
ukázka (493 kB, pdf)

Předkládaná publikace shrnuje srozumitelnou formou základní informace o problematice služeb v obecném hospodářském zájmu. Zabývá se službami a jejich postavením na trhu EU, významem služeb v obecném zájmu, seznamuje čtenáře s problematikou organizace a poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v Evropě, s přihlédnutím k národním specifikům členských zemí. Druhá část publikace se zaměřuje na komparaci jednotlivých odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a Německu, konkrétně odvětví dopravy (vnitrozemská vodní, železniční, silniční nákladní, letecká doprava, regionální a místní přeprava osob), vodního hospodářství, odpadového hospodářství, energetiky (plynárenství, elektrárenství, teplárenství), poštovních služeb a telekomunikací.

Text je určen především vysokoškolským studentům magisterského či doktorského stupně, zejména pro obory zabývající se veřejnou ekonomikou a správou. Může být i cenným informativním zdrojem pro zájemce z řad široké veřejnosti, odborníků pracujících v odvětvích služeb v obecném hospodářském zájmu, či pracovníků všech úrovní veřejné správy. Publikace byla zpracována v rámci projektu Studentské grantové soutěže Ekonomické fakulty VŠB-TUO SP/2010170 Komparace vývoje služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a Německu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava