V roce 2011 bylo vydáno

VOLUME X
Macurová, P. a kol. (2011). Řízení rizik v logistice. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 10, 280 s.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
ISBN 978-80-248-2538-0.

VOLUME IX
Tichý, T. (2011). Lévy Processes in Finance: Selected Applications with Theoretical Background. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 9, 173 s.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
ISBN 978-80-248-2536-6.

VOLUME VIII
Machová, Z., Kaštan, M., Janíčková, L., Kotlán, I. (2011). Tax Burden in OECD Countries: WTI Application. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 8, 146 s.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
ISBN 978-80-248-2537-3.

VOLUME VII
Doleželová, H., Halásek, D. (2011). Služby v obecném hospodářském zájmu v EU. Komparace České republiky a Německa. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 7, 158 s.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
ISBN 978-80-248-2371-3.


© 2019 VŠB-TU Ostrava