Volume II

SAEI_VOL2 Hrubý, P., Hučka, M., Huňka, F., Kašík, J., Vymětal, D. (2010).
Víceúrovňové modelování podnikových procesů (systém REA).
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 2.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 146 stran.
ISBN 978-80-248-2334-8.
ukázka (575 kB, pdf)
Tato publikace se zaměřuje na modelování podnikových hodnotových řetězců jako na alternativu všeobecně známých postupů používaných v procesním modelování. Jako základ je použita známá metodologie REA navržená McCarthym a Geertsem. Je navrženo rozšíření klasické ontologie REA spočívající v dynamizaci jednotlivých modelů. S použitím rozšířené metodologie REA je poté představen katalog modelů hlavních podnikových činností a jejich dynamizace. Tento katalog může být používán pro přípravu odpovídajících softwarových nástrojů procesního modelování a optimalizace.

Publikace je určena výzkumným a vývojovým pracovníkům v oblasti podnikového řízení, pedagogům vysokých škol a vývojářům programového vybavení z oblasti podnikových informačních systémů.

© 2020 VŠB-TU Ostrava