V roce 2010 bylo vydáno

VOLUME VI
Tichý, T. (2010): Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 6, 216 s. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2352-2.

VOLUME V
Martiník, I. (2010): Modelování objektově-orientovaných programových systémů Petriho sítěmi. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 5. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2363-8.

VOLUME IV
Hančlová, J. a kol. (2010): Makroekonometrické modelování české ekonomiky a vybraných ekonomik EU. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 4, 310 s. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2354-6.

VOLUME III
Kutscherauer, A. a kol. (2010): Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace a hodnocení. Series on Advanced Economic Issues, Vol. 3, 266 s. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2354-6.

VOLUME II
Hrubý, P., Hučka, M., Huňka, F. a kol. (2010): Víceúrovňové modelování podnikových procesů (systém REA). Series on Advanced Economic Issues, Vol. 2, 146 s. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2334-8.


© 2019 VŠB-TU Ostrava