Volume I

Prokop, L., Medvec, Z., Zmeškal, Z. (2009).
Problematika oceňování nedodané elektrické energie v průmyslu.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 1.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 154 stran.
ISBN 978-80-248-2099-6.


ukázka (352 kB, pdf)

Předmětem předložené knihy je problematika oceňování nedodané elektrické energie v průmyslových podnicích. V publikaci jsou prezentovány, vysvětlovány a analyzovány vybrané aspekty dané problematiky. Pozornost je soustředěna zejména na spolehlivost dodávek elektrické energie, řízení a regulaci elektrické soustavy, vývoj a charakteristiky elektroenergetického trhu, metody oceňování elektrické energie, metody hodnocení investic, ekonomické posuzování a hodnocení ztrát nedodané elektrické energie. Uvedena je podrobná metodika vyčíslení ztrát z nedodané elektrické energie, včetně praktické ověřovací studie.

Kniha je určena zejména odborníkům působícím v energetických výrobnách, přenosových a distribučních společnostech, kteří se zabývají touto aktuální problematikou. Vědecko-výzkumní pracovníci, studenti doktorských a magisterských studií oboru Elektroenergetika a příbuzných oborů tvoří další významnou skupinu, pro niž může být kniha užitečná.

Publikace je zpracována kolektivem autorů, který se uvedenou problematikou zabývá delší dobu a vznikla s přispěním a v rámci výzkumného záměru Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané elektrické energie (MSM 6198910007).


© 2019 VŠB-TU Ostrava