Základní struktura

Číslování Kapitoly a části na jejich úrovni začínají na lichých stránkách, bez zobrazení záhlaví a zápatí.
Tiráž Viz vzor, zajišťuje redakce.
Předmluva/Foreword strana V (číslování stránek římsky).

1. zaměření textu
2. úroveň, hloubka zpracování, případné prerekvizity
3. pro koho je text určen
4. struktura kapitol
5. poděkování
Obsah (číslování stránek římsky)
Symboly a zkratky (číslování stránek římsky)

Vnitřní text kapitola 1 – strana 1.

První kapitolou by měl být „úvod“ (uvedení do studované problematiky, název této kapitoly je volný), jako poslední může být v odůvodněných případech obsažen závěr. Není to však nutné.
Přílohy Na závěr vnitřního textu či kapitol (dle rozsahu, návaznosti).
Seznamy Publikace může obsahovat seznamy tabulek, obrázků, algoritmů, apod.

V případě složitější symboliky pak i tento seznam (může být umístěn před úvod). Může být zařazen přehled základních pojmů s vysvětlením (definicí).
Literatura
Literatura může být uvedena samostatně u kapitol;
komplexní přehled musí být uveden na závěr textu.
Formát viz ER-CEREI. Stejným způsobem odkazování v textu.
Rejstřík Jako poslední je uveden rejstřík základních pojmů.
Dále mohou být uvedeny doplňující rejstříky (lidé, modely, apod.).
Summary na závěr knihy je uvedeno summary v anglickém jazyce, včetně titulu knihy a případně i informací o autorech; tato část je bez záhlaví/zápatí


© 2019 VŠB-TU Ostrava