Základní formát

Formát písma Times New Roman
Základní velikost 10
Rozměr 235x155 mm
Okraje 15 (h) + 20 (l) + 25 (d) + 20 (p) mm
Záhlaví/zápatí 15/15 mm, velikost 9
první strana kapitoly bez záhlaví/zápatí
lichá strana: název kapitoly / číslo strany + titul knihy
sudá strana: číslo strany / kapitola # + rok/autoři
Odsazení první řádek prvního odstavce bez, u dalších odstavců 5 mm
Mezery před/za viz jednotlivé styly
Hierarchie číslování maximálně na tři úrovně, čtvrtá úroveň bez číslování; skupiny tematicky blízkých kapitol je možné pro přehlednost sdružit do částí
Rovnice viz styl a nastavení,
veškeré symboly a proměnné (vždy kurzívou) je nutné popsat při prvním uvedení (v řádku, v celé větě)
číslování pomocí {styleref SAI_kapitola\s \* mergeformat}-{seq._\* ARABIC}
odkazy pomocí propojení/neformátovaný text
Tabulky titulek nad (9: tučné/obyčejné)
vnitřní text 9
zpravidla jako plovoucí objekt v horní části stránky
číslování a odkazy viz rovnice
menší tabulky přímo v textu
Obrázky titulek pod (9: tučné/obyčejné)
zpravidla jako plovoucí objekt v horní části stránky
číslování a odkazy viz rovnice
menší obrázky mohou být přímo v textu

© 2019 VŠB-TU Ostrava