Programový výbor

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová VŠB-Technická univerzita Ostrava
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Dr. Ing. Jan Frait Česká národní banka
doc. RNDr. Galina Horáková, CSc, Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Karlova univerzita v Praze
prof. Ing. Dušan Marček, CSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Sergio Ortobelli Lozza University of Bergamo
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. VŠB-Technická univerzita Ostrava
doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal VŠB-Technická univerzita Ostrava

© 2019 VŠB-TU Ostrava