Zásady pro psaní příspěvku

rozsah příspěvku: max 8 stran fromátu A4,

jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina,

formát: vzor příspěvku lze stáhnout zde (MS Word)

forma zaslání: elektronicky na adresu konference.katedra.financi(zavináč)vsb.cz (pouze ve formátu MS Word)

termín pro zaslání příspěvku: 19. srpna 2016

Všechny příspěvky budou recenzovány. Příspěvky s kladným výsledkem recenze budou po prezentaci publikovány ve sborníku příspěvků, kterému bude přiděleno ISBN a ISSN.

Sborník bude zaslán k zařazení do databáze WoS a Scopus.


© 2019 VŠB-TU Ostrava