Základní informace

Cíl konference

Výměna informací a rozvoj oblasti řízení a modelování finančních rizik finančních a nefinančních institucí a trhů.

Termín konání konference

5. - 6. září 2016

Místo konání konference

HOTEL HARMONY CLUB, ul. 28. října 170, Ostrava

Odborný garant konference

prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.

Tématické zaměření konference

 • aplikace metodologie Value at Risk,
 • modelování tržních rizik (akciové, komoditní, měnové, úrokové, atd.)
 • modelování kreditních rizik,
 • modelování rizik na úrovni podniku (corporate risk),
 • forecasting parametrů finančních instrumentů (střední hodnota, rozptyl, atd.),
 • oceňování finančních derivátů,
 • oceňování podniků, fúzí a akvizic,
 • řízení rizik v bankovnictví a pojišťovnictví,
 • oceňování finančních produktů,
 • aplikace hedgingových strategií,
 • aplikace modelů za nejistoty (fuzzy-stochastické přístupy),
 • aplikace metodologií řízení finančních rizik na úrovni výrobních a nevýrobních společností,
 • aplikace metodologie reálných opcí,
 • a další.

Pozvánka na konferenci je ke stažení zde (formát PDF, 199 kB).

Aktuální seznam přihlášených účastníků konference je zde.

Program jednání v sekcích je k nahlédnutí zde  (formát PDF, 1.1 MB, poslední aktualizace: 2. 9. 2016, 12:00 hod.)


© 2019 VŠB-TU Ostrava