Důležité informace a termíny

Důležité termíny:  
- konání konference 5. - 6. září 2016
- přihlášení 31. červenec 2016
- uhrazení konferenčního poplatku 31. červenec 2016
- zaslání příspěvku 19. srpen 2016
Konferenční poplatek (základní) 3100 Kč
Příplatek za tištěnou verzi sborníku 500 Kč (zahrnuje náklady na tisk, výrobu CD se všemi příspěvky, balné a poštovné)
Bankovní spojení KB Ostrava, a.s., Nádražní 1698/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Číslo účtu: 83239761/0100
IBAN: CZ64 0100 0000 0000 8323 9761
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 154
Informace pro příjemce: jméno a příjmení účastníka               


V případě hromadné úhrady konferenčního poplatku za více účastníků, prosíme, informujte organizační výbor emailem, za které účastníky byla platba provedena.

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací. Účast náhradníka je možná. Daňový doklad o zaplacení registarčního poplatku bude vystaven při prezenci v den zahájení konference.

Sborník příspěvků v tištěné verzi bude distribuován poštou těm účastníkům, kteří o tištěnou verzi zažádali v přihlášce a uhradili konferenční poplatek ve výši 3600 Kč (3100 Kč základní poplatek plus příplatek za tištěnou verzi sborníku).


© 2019 VŠB-TU Ostrava