Řízení a modelování finančních rizik

 Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Katedra financí

pořádá

 

 8. ročník mezinárodní vědecké konference

Řízení a modelování finančních rizik

5. - 6. září 2016

Ostrava, Česká republika


© 2019 VŠB-TU Ostrava