Programový výbor

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Dr. Ing. Jan Frait Česká národní banka
doc. RNDr. Galina Horáková, CSc, Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Anna Majtánová, Ph.D. Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Ing. Dušan Marček, CSc. Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

© 2018 VŠB-TU Ostrava