Zásady pro psaní příspěvku

  • rozsah příspěvku: 6-8 stran fromátu A4,
  • jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina,
  • formát: vzor příspěvku lze stáhnout zde (MS Word)
  • forma zaslání: elektronicky na adresu: konference.katedra.financi(zavináč)vsb.cz (pouze ve formátu MS Word)
  • termín pro zaslání příspěvku: 20. srpna 2014

Příspěvky budou recenzovány a po recenzi budou zařazeny do sborníku vybraných příspěvků, kterému bude přiděleno ISBN a ISSN. Současně bude podána žádost o zařazení sborníku do databáze Web of Science.

Sborníky budou vydány v tištěné podobě po konferenci a distribuovány účastníkům konference, kteří zaplatili vložné.


© 2018 VŠB-TU Ostrava